Garantivilkår og -betingelser

 1. Garantien vil bare bli behandlet hvis registreringsskjemaet på nettstedet www.everlands-trees.com er fylt ut innen to måneder etter kjøpsdatoen.
 2. Du har 2 års produksjonsgaranti fra og med kjøpsdatoen. Den 10-årige garantiforlengelsen følger etter den 2-årige produksjonsgarantien. Etter vellykket registrering av den utvidede garantien vil du derfor ha rett til totalt 12 års garanti fra og med kjøpsdatoen. I løpet av denne garantiperioden vil KSD bytte ut defekte produktdeler. Dersom utskifting av defekte deler ikke er eller ikke lenger er mulig, vil KSD erstatte det defekte produktet med et tilsvarende produkt. I garantiperioden vil det ikke bli belastet noen kostnader for erstatningsdelen eller erstatningstreet. Kjøperen må imidlertid betale for transportkostnadene for erstatningsdelen eller erstatningstreet. Rettighetene som kjøperen har rett til å kreve i henhold til garantien, er kjøperens, uavhengig av de rettigheter eller krav han har i henhold til loven, forutsatt at kjøperen er en fysisk person som ikke handler i forbindelse med et yrke eller driver en virksomhet.
 3. KSD forbeholder seg retten til å avgjøre om en feil skal avhjelpes ved utskifting av deler eller erstatning med et tilsvarende produkt.
 4. Utskifting av treet eller deler av treet medfører ikke forlengelse av garantitiden.
 5. Garantien gjelder for treet og trefoten. Belysningen i det ferdig belyste treet er ikke omfattet av garantiforlengelsen på 10 år.
 6. Garantien gjelder i hele verden.
 7. Garantien gjelder kun ved normal bruk av juletreet i husholdningen i julemåneden. Bruksanvisningen, inkludert vedlikeholdsanvisninger, må også følges.
 8. Skader som følge av feil og/eller ukyndig bruk av produktet dekkes ikke av denne garantien. Normal slitasje på produktet, for eksempel mindre tap av nåler eller snø, eller misfarging som følge av atmosfæriske forhold, dekkes ikke av denne garantien.
 9. Treet er kun egnet for bruk i hjemmet, med mindre annet er uttrykkelig angitt på emballasjen eller i bruksanvisningen.
 10. Garantien er personlig og kan ikke overføres

For å gjøre krav på garantien

 1. Du må skriftlig informere KSD om hva feilen består i. Dette kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet på nettsiden www.everlands-trees.com. Nærmere informasjon om reklamasjonsprosedyren finnes på nettsiden.
 2. Du må sende inn en kopi av det originale kjøpsbeviset sammen med det utfylte reklamasjonsskjemaet. Uten en kopi av det originale kjøpsbeviset vil garantikravet ikke bli behandlet.

  Garantien fra Everlands er begrenset til bestemmelsene i disse garantibetingelsene. Hvis du har en klage som ikke dekkes av disse garantivilkårene, må du henvende deg til leverandøren av Everlands-juletreet.